Legislatie omologare Euro4/T3Legislatie omologare Euro4/T3

Definirea Categoriilor De Omologare – Moto24.ro

Extras din legislaţia în vigoare privind definirea categoriilor de vehicule


A. DEFINIREA CATEGORIILOR DE OMOLOGARE


CATEGORIILE M, N şi O (Directiva 2007/46/CE) Categoria M – Autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor
şi al bagajelor acestora.


Categoria M1 – vehicule din categoria M, având cel mult opt locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducătorului auto.
Categoria M2 – vehicule din categoria M, având mai mult de opt locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducătorului auto şi care au o masă maximă care nu depăşeşte 5 tone.
Categoria M3 – vehicule din categoria M, având mai mult de opt locuri aşezate în plus faţă de locul aşezat al conducătorului auto şi care au o masă maximă care depăşeşte 5 tone.


OMOLOGARE – Categoria N – Autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor


Categoria N1 – vehicule din categoria N având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone.
Categoria N2 – vehicule din categoria N având o masă maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar care nu depăşeşte12 tone.
Categoria N3 – vehicule din categoria N având o masă maximă care depăşeşte 12 tone.


OMOLOGARE – Categoria O – remorci concepute şi construite pentru transportul mărfurilor sau al persoanelor, precum şi pentru cazarea persoanelor.


Categoria O1 – vehicule din categoria O având o masă maximă care nu depăşeşte 0,75 tone.
Categoria O2 – vehicule din categoria O având o masă maximă care depăşeşte 0,75 tone, dar care nu depăşeşte 3,5 tone.
Categoria O3 – vehicule din categoria O având o masă maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar care nu depăşeşte 10 tone.
Categoria O4 – vehicule din categoria O având o masă maximă care depăşeşte 10 tone.


Vehicule cu destinaţie specială


Autorulotă SA – vehicul din categoria M cu spaţiu pentru facilităţi de locuit care conţine cel puţin următoarele echipamente:
(a) scaune şi masă;
(b) paturi obţinute eventual prin transformarea scaunelor;
(c) facilităţi pentru gătit;
(d) facilităţi pentru depozitare. Aceste echipamente trebuie să fie rigid fixate în spaţiul pentru facilităţi de locuit. Totuşi, masa poate fi astfel concepută încât să poată fi uşor demontată.


Vehicul blindat SB – vehicul destinat protecţiei persoanelor sau mărfurilor transportate, cu blindaj antiglonţ.
Ambulanţă SC – vehicul din categoria M destinat transportului persoanelor bolnave sau rănite şi dotat cu echipamente speciale în acest scop.
Autovehicul funerar SD – vehicul din categoria M destinat transportului persoanelor decedate şi dotat cu echipamente speciale în acest scop.
Vehicul accesibil scaunelor rulante SH – vehicul din categoria M1, construit sau transformat astfel încât în el să încapă una sau mai multe persoane aşezate în scaunele lor rulante atunci când vehiculul rulează pe drum.
Rulotă SE – vehicul din categoria O, astfel cum se defineşte la punctul 3.2.1.3 din standardul ISO 3833:1977.
Macara mobilă SF – vehicul din categoria N3 , care nu este echipat pentru transportul de mărfuri şi care este dotat cu o macara al cărei moment de ridicare este egal cu sau mai mare de 400 kNm Grup special SG – vehicul cu destinaţie specială care nu se încadrează la niciuna dintre definiţiile menţionate anterior.
Dispozitiv de tractare tip „dolly” SJ – vehicul din categoria O echipat cu un dispozitiv de cuplare tip şa pentru a susţine o semiremorcă în vederea convertirii acesteia în remorcă.
Remorcă de transport a unei încărcături excepţionale SK – vehicul din categoria O4 destinat transportului de încărcături indivizibile care este supus restricţiilor de viteză şi trafic datorită dimensiunilor sale. Acest termen se referă şi la remorcile modulare hidraulice, indiferent de numărul de module.
Autovehicul pentru transportul unei încărcături excepţionale SL – un autoremorcher sau un autotractor pentru semiremorcă din categoria N3 care satisface toate condiţiile de mai jos:
(a) are mai mult de două axe, iar cel puţin jumătate dintre ele (două din trei în cazul unui vehicul cu trei axe şi, mutatis mutandis, în cazul unui vehicul cu cinci axe) sunt concepute să fie propulsate simultan, indiferent dacă o axă motoare poate fi decuplată;
(b) este conceput pentru tractarea şi împingerea unei remorci pentru transportul unei încărcături excepţionale din categoria O4;
(c) are o putere minimă a motorului de 350 kW; şi
(d) poate fi echipat cu un dispozitiv de cuplare faţă suplimentar pentru mase remorcabile grele.
Vehicul pentru transport de echipamente multiple SM – un vehicul de teren din categoria N conceput şi construit pentru tractarea, împingerea, transportul şi acţionarea anumitor echipamente interschimbabile: (a) cu cel puţin două zone de montare pentru aceste echipamente;
(b) cu interfeţe mecanice, hidraulice şi/ sau electrice standardizate (de exemplu, priză de putere) pentru alimentarea şi acţionarea echipamentelor menţionate anterior; şi
(c) care se încadrează în definiţia din standardul ISO 3833-1977 secţiunea 3.1.4 (vehicule speciale). În cazul în care vehiculul este dotat cu o platformă de încărcare auxiliară, lungimea maximă a acesteia nu trebuie să depăşească:
(a) de 1,4 ori lăţimea ecartamentului axei frontale sau posterioare a vehiculului, în cazul vehiculelor cu două axe luându-se în considerare valoarea cea mai mare; sau
(b) de 2,0 ori lăţimea ecartamentului axei frontale sau posterioare a vehiculului, în cazul vehiculelor cu mai mult de două axe luându-se în considerare valoarea cea mai mare.


CATEGORIILE T, C, R şi S (OMLPTL 211/2003)


OMOLOGARE – Categoria T şi C – Tractoare agricole sau forestiere
Tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă egală cu sau mai mare de 6 km/h, a cărui funcţie principală rezultă
din puterea sa de tracţiune şi care este conceput în special pentru a tracta, împinge, purta sau acţiona anumite utilaje interschimbabile destinate lucrărilor agricole sau forestiere ori tractării remorcilor
agricole sau forestiere; el poate fi adaptat pentru transportul unei sarcini în contextul unei activităţi agricole sau forestiere şi/sau poate fi echipat cu scaune pentru persoane (însoţitori).


OMOLOGARE – Tractoare agricole sau forestiere cu roţi (categoria T)
Categoria T1: – tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim al axei cea mai apropiată de conducător este egal sau mai mare de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mică sau egală cu 1.000 mm.
În cazul tractoarelor la care poziţia conducătorului este reversibilă (scaun şi volan reversibile), axa cea mai apropiată de conducător este axa care este echipată cu anvelopele cu cel mai mare diametru;
Categoria T2: – tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim este mai mic de 1.150 mm, cu masa proprie mai mare de 600 kg şi cu garda la sol mai mică sau egală cu 600 mm.
Totuşi, dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (măsurată în raport cu solul, în conformitate cu ISO 789-6:1982), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maximă constructivă este limitată la 30 km/h;
Categoria T3: – tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mică sau egală cu 600 kg ;
Categoria T4: tractoare speciale cu roţi, a căror viteză maximă constructivă nu este mai mare de 40 km/h;
Categoria T 4.1 (tractoare cu gardă la sol mare) – tractoare concepute pentru a lucra în culturi înalte liniare, de exemplu, culturile de viţă de vie. Ele sunt caracterizate de un şasiu (sau o parte de
şasiu) supraînălţat, astfel încât să poată circula paralel cu rândurile de cultură, cu roţile din dreapta şi stânga de o parte şi de alta a unuia sau mai multor rânduri. Ele sunt concepute pentru a purta sau a
folosi utilaje care pot fi fixate în faţă, între axe, în spate sau pe o platformă. Atunci când tractorul se află în poziţie de lucru, garda la sol, măsurată în planul vertical al rândurilor de cultură, este mai mare
de 1.000 mm. Atunci când înălţimea centrului de greutate al tractorului (măsurată în raport cu solul şi folosind anvelopele cu care este echipat în mod normal, în conformitate cu ISO 789-6:1982), împărţită la media ecartamentelor minime ale tuturor axelor este mai mare de 0,90, viteza maximă constructivă nu trebuie să depăşească 30 km/h;
Categoria T 4.2 (tractoare cu lăţime mare) – tractoare caracterizate prin dimensiunile lor mari, destinate în principal lucrărilor pe suprafeţe agricole mari;
Categoria T 4.3 (tractoare cu gardă la sol mică) – tractoare cu 4 roţi motoare, ale căror echipamente interschimbabile sunt destinate utilizării în domeniul agricol sau forestier, caracterizate printr-un şasiu portant, echipate cu una sau mai multe prize de forţă şi care au o masă maximă tehnic admisibilă nu mai mare de 10 tone şi al căror raport între această masă şi masa proprie maximă este mai mic de 2,5. În plus, centrul de greutate al acestor tractoare (măsurat în raport cu solul şi utilizând anvelopele cu care sunt echipate în mod normal, în conformitate cu ISO 789-6:1982) este mai mic de 850 mm
Categoria T5: tractoare cu roţi, a căror viteză maximă constructivă este mai mare de 40 km/h.


OMOLOGARE – Tractoare agricole sau forestiere cu şenile (categoria C)
Tractoare cu şenile a căror mişcare şi direcţie sunt asigurate de şenile, ale căror categorii C1 până la C5 sunt definite prin analogie cu categoriile T1 până la T5, iar categoria C4.1 (tractoare cu şenile cu gardă la sol mare) se defineşte prin analogie cu categoria T4.1


OMOLOGARE – Categoria R – Remorci agricole sau forestiere
Remorcă agricolă sau forestieră – orice remorcă, destinată în principal transportării de sarcini şi concepută pentru a fi trasă de un tractor în scopuri agricole sau forestiere; remorcile la care o parte
din încărcătură este suportată de către vehiculul tractor intră în această categorie; este asimilat unei remorci agricole sau forestiere orice vehicul cuplat la un tractor şi având un utilaj încorporat permanent dacă raportul între masa maximă tehnic admisibilă şi masa la gol a acestui vehicul este mai mare sau egal cu 3, şi dacă acest vehicul nu este conceput pentru procesarea de materiale;
Categoria R1: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mică sau egală cu 1.500 kg;
Categoria R2 : remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 1.500 kg şi mai mică sau egală cu 3.500 kg;
Categoria R3 : remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg şi mai mică sau egală cu 21.000 kg;
Categoria R4: remorci la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 21.000 kg.
Fiecare categorie de remorcă este indicată şi prin una din literele „a” sau „b”, în funcţie de viteza pentru care remorca a fost concepută:

 • ”a” pentru remorcile concepute pentru o viteză mai mică sau egală cu 40 km/h,
 • ”b” pentru remorcile concepute pentru o viteză mai mare de 40 km/h.
  OMOLOGARE – Categoria S – Utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiere
  Utilaj tractat interschimbabil agricol sau forestier – orice dispozitiv utilizat în agricultură sau în activităţi forestiere, conceput pentru a fi tras de un tractor şi care modifică funcţia acestuia sau îi
  adaugă o nouă funcţie; el mai poate include în plus o platformă de încărcare concepută şi realizată pentru a primi utilaje şi dispozitive necesare executării diferitelor activităţi, precum şi pentru stocarea
  temporară a materialelor produse sau necesare în timpul lucrului; este asimilat unui utilaj tractat interschimbabil orice vehicul agricol sau forestier destinat a fi tractat de un tractor şi având un utilaj
  încorporat permanent sau conceput pentru procesare de materiale, dacă raportul între masa maximă tehnic admisibilă şi masa la gol a acestui vehicul este mai mic de 3.
  Categoria S1: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizări agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mică sau egală cu 3.500 kg.
  Categoria S2: utilaje tractate interschimbabile, destinate unei utilizări agricole sau forestiere, la care suma maselor maxime tehnic admisibile pe axe este mai mare de 3.500 kg.
  Fiecare categorie de utilaj tractat interschimbabil este indicată şi prin una din literele „a” sau „b”, în funcţie de viteza pentru care utilajul a fost conceput:
 • ”a” pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteză mai mică sau egală cu 40 km/h,
 • ”b” pentru utilaje tractate interschimbabile concepute pentru o viteză mai mare de 40 km/h.

 • OMOLOGARE – CATEGORIILE L1e – L7e (OMLPTL 211/2003)
  Categoria L1e – mopede cu două roţi, respectiv vehicule cu două roţi a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 45 km/h şi echipate cu un motor:
  a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3 dacă este un motor cu ardere internă, sau
  b) cu o putere nominală continuă maximă de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.
  Categoria L2e – mopede cu trei roţi, respectiv vehicule cu trei roţi a căror viteză maximă constructivă nu depăşeşte 45 km/h şi echipate cu un motor:
  a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3 dacă este un motor cu ardere internă cu aprindere prin scânteie, sau
  b) cu o putere maximă netă de cel mult 4 kW dacă este un alt motor cu ardere internă, sau c) cu o putere nominală continuă maximă de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.
  Categoria L3e – motociclete fără ataş, respectiv vehicule cu două roţi fără ataş, echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cm3 dacă este un motor cu ardere internă şi/sau a căror viteză maximă constructivă depăşeşte 45 km/h.
  Categoria L4e – motociclete cu ataş, respectiv vehicule cu două roţi cu ataş, echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cm3 dacă este un motor cu ardere internă şi/sau a căror viteză
  maximă constructivă depăşeşte 45 km/h.
  Categoria L5e – tricicluri, respectiv vehicule cu trei roţi simetrice şi echipate cu un motor cu o cilindree mai mare de 50 cm3 dacă este un motor cu ardere internă şi/sau a căror viteză maximă
  constructivă depăşeşte 45 km/h.
  Categoria L6e – cvadricicluri uşoare, respectiv vehicule cu 4 roţi a căror masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrică, având viteza
  maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipate cu un motor:
  a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3 dacă este un motor cu ardere internă cu aprindere prin scânteie, sau
  b) cu o putere maximă netă de cel mult 4 kW dacă este un alt motor cu ardere internă, sau
  c) cu o putere nominală continuă maximă de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.
  Categoria L7e – cvadricicluri, respectiv vehicule cu 4 roţi, altele decât cvadriciclurile uşoare, având masa la gol de cel mult 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri),
  exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrică, şi echipate cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW.

 • B. DEFINIREA CATEGORIILOR DE FOLOSINŢĂ (OMLPTL 211/2003)
 1. autoturism – autovehicul din categoria M1, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului
  conducătorului, cel mult 8 locuri şezând;
 2. autobuz – autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau
  în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;
  2.1. Prin troleibuz se înţelege autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare;
  2.2. Prin microbuz se înţelege autobuzul din categoria M2 sau M3, care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri şezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;
 3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru
  transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă.
  3.1. Prin autovehicul tractor se înţelege autovehiculul din categoria N1, N2 sau N3, care prin concepţie şi construcţie este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de (semi)remorci;
  3.1.1. Prin autoremorcher se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie,
  este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;
  3.1.2. Prin autotractor se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;
 4. (semi)remorcă (vehicul tractat) – vehicul fără motor din categoria O1, O2, O3 sau O4, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
 5. vehicul special (vehicul cu destinaţie specială) – vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcţie care necesită adaptări şi/sau
  echipamente speciale;
 6. maşină autopropulsată pentru lucrări (utilaj autopropulsat pentru lucrări, utilaj mobil) – vehicul autopropulsat special conceput şi construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită
  caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor.
  Autovehiculele pe şasiul cărora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate maşini autopropulsate pentru lucrări.

ALEGE MODEL

0
SUMAR
 • No products in the cart.